ប្រភេទឆ្នាំងសាកឥតខ្សែ DW06

ការពិពណ៌នាខ្លី៖


  • បញ្ចូល :: ឌីស៊ី ៩ វី -៣ អាឬ ២៧ វ៉ាត់
  • លទ្ធផល ១៖ 10W សម្រាប់ទូរស័ព្ទ
  • លទ្ធផល ២៖ 10W សម្រាប់ទូរស័ព្ទ
  • លទ្ធផល ៣៖ 3.5W សម្រាប់ iWatch
  • ស្តង់ដារ :: WPC ឈី
  • វិញ្ញាបនប័ត្រ :: CE, FCC, RoHS, MFI
  • N/W :: ១៨៧ ក្រាម
  • ទំហំ៖ ២០៣*៩០*២៤ ម