តើខ្ញុំអាចប្រើឆ្នាំងសាកទូរស័ព្ទឥតខ្សែនៅក្នុងឡានបានទេ?

ប្រសិនបើរថយន្តរបស់អ្នកមិនបានភ្ជាប់មកជាមួយការសាកឥតខ្សែដែលមានស្រាប់អ្នកគ្រាន់តែត្រូវការតំឡើងឧបករណ៍សាកឥតខ្សែនៅក្នុងរថយន្តរបស់អ្នក។ មានការរចនានិងលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនចាប់ពីបន្ទះស្ដង់ដាររាបស្មើរហូតដល់លំយោលម៉ោននិងសូម្បីតែឆ្នាំងសាកដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដាក់ធុងដាក់ចាន។


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៣-២០-២០២១